Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2013

gol
1119 9624 420
Reposted fromneon neon viaweruskowa weruskowa
gol
0635 813d 420
Reposted fromkrolik krolik viascorpix scorpix

October 02 2013

gol
3297 aaf1 420

September 26 2013

gol
3192 5f7b
^^
Reposted fromIriss Iriss viakiks kiks

September 09 2013

August 20 2013

gol

August 19 2013

gol
6024 1ca4
Potrzeba 21 dni by wyuczyć w sobie nawyk. Przylep 21 karteczek w widocznym miejscu i odrywaj codziennie jedną po zakończonej czynności.
Reposted fromgracey gracey via-Mala-Mi- -Mala-Mi-

August 13 2013

gol
8338 ea50 420
Reposted frommexicomagico mexicomagico
gol

July 20 2013

gol
2997 966b 420

July 04 2013

gol
Reposted fromtove tove viadewdrop dewdrop

July 02 2013

gol
1921 576f 420

Wisława Szymborska

„Kot w pustym mieszkaniu”

Umrzeć – tego nie robi się kotu.

Bo co ma począć kot 
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.


Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk
także nie ta, co kładła.


Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa,
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął.
I uporczywie go nie ma.


Do wszystkich szaf się zajrzało,
przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.


Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,

na bardzo obrażonych łapach.

I żadnych skoków, pisków na początek.
Reposted fromkartoNik kartoNik viacecilia cecilia

June 28 2013

gol

June 24 2013

gol
4424 a783
Reposted fromlenka024 lenka024 viadecanelle decanelle
2333 ff10 420
Reposted fromsilverjubilee silverjubilee viascorpix scorpix

June 21 2013

gol

June 06 2013

gol
Reposted frommeem meem

June 04 2013

gol
Reposted frommesoup mesoup viasoadysta soadysta

May 23 2013

gol
Reposted frommarysia marysia viascorpix scorpix
gol
Reposted fromolesia olesia viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl